Soňky habarlar

Arhiw

“Ak Tam Bazary” taslamasy onlaýn söwda platformasynyň netijeliligini ýokarlandyrdy

11:2813.11.2020
0
4881
“Ak Tam Bazary” taslamasy onlaýn söwda platformasynyň netijeliligini ýokarlandyrdy

Ýakynda “Ak Tam Bazary” topary, onlaýn platforma girýänleriň seslenmelerini göz öňünde tutup, sahypanyň işleýşini gowulandyrmak üçin işleri alyp barýar.

Şeýlelik bilen, rebrending wagtynda “Ak Tam Bazary” serwerini üýtgetdi we şeýlelik bilen sahypanyň işleýşini we tizligini ýokarlandyrdy. Häzirki wagtda sahypanyň ähli elementleri derrew ýüklenýär elbetde, muňa onlaýn platformanyň myhmanlary we hyzmatdaşlary ýokary baha berdiler.

“Ak Tam Bazarynyň” topary bilen şu salgy arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň