Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça Pudagara topar döredildi

22:4523.10.2020
0
4124
Türkmenistanda Daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça Pudagara topar döredildi

Daşky gurşawy goramagyň dürli ugurlary boýunça ýurdumyz bilen halkara guramalaryň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek hem-de bu ugurda gol çekilen we tassyklanan Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň düzgünleriniň talaplaryny durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini guramak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça Pudagara topar döredildi hem-de onuň düzümi we bu topar hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň