Maryly daýhan äpet kädileri ýetişdirdi

19:3723.10.2020
0
8684
Maryly daýhan äpet kädileri ýetişdirdi

Öz mellek ýerinde gök we bakja önümlerini yhlas bilen ýetişdirýän ekerançynyň biri-de Wekilbazar etrabynyň Rysgally geňeşliginiň ýaşaýjysy, öz obasynda Saryja ady bilen tanalýan Muhammetsapar Rahymowdyr.

Ol özüniň yhlasly, zähmetsöýerliligi, ussatlygy bilen tapawutlanýar. Ol öz mellek ýerinde kädiniň bol hasylyny ýetişdirdi. Oňa dört sany biýaradan 100 sany kädini almak başartdy. Onuň ýetişdiren kädileriniň ortaça agramy 22,5 kilograma barabardyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň