Soňky habarlar

Arhiw

“Huawei” “Mate 40” seriýasyny tanyşdyrdy

11:2723.10.2020
0
250
“Huawei” “Mate 40” seriýasyny tanyşdyrdy

Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy 2020-nji ýyldaky ikinji premium derejeli smartfon seriýasyna degişli mobil enjamlaryny tanyşdyrdy. Üç nusgasy bolan “Mate 40” smartfonlarynyň ählisi ekranynyň giňligi we çarçuwasyzlygy bilen tapawutlanýar. seriýanyň iň güýçlüsi bolan ”Mate 40”-yň ekranynyň çep tarapynda, ýokardaky deşijekde  kamera sensory ýerleşdirilipdir. “Mate 40 Pro” hem-de “Mate 40 Pro+”  modellerinde bolsa, iki sany selfi kamera göz öňünde tutulypdyr. Seriýanyň geçen ýylky modellerinde bolşy ýaly, bu ýylky telefonlarda hem “şaglawuk” ekran dizaýny göz öňünde tutulypdyr. Esasan hem, “Mate 40 Pro “ we “Mate 40 Pro+” modelleriniň öňi hem-de iki gapdaly örän owadan görünýär. Enjamyň gapdallary hem öňi ýaly ekran bolansoň, hiç hili düwme ýerleşdirilmändir. Seriýa degişli smartfonlar “Huawei HiSilicon” tarapyndan işlenip düzülen 5nm “Kirin 9000” mikroprosessor oturdylypdyr.  

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň