Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti «Halkbank» PTB-niň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň Kararyny tassyklady

21:5516.10.2020
0
6788
Türkmenistanyň Prezidenti «Halkbank» PTB-niň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň Kararyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda çykaran 1-nji Kararyny tassyklady.

Milletiň Lideri bu barada ýörite Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Myrat Sapardurdyýewiç Arabow “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy wezipesine saýlanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň