Soňky habarlar

Arhiw

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistan ― BAE komitetiniň türkmen bölegi tassyklanyldy

21:5416.10.2020
0
2433
Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistan ― BAE komitetiniň türkmen bölegi tassyklanyldy

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, ikitaraplaýyn söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň