Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 12-nji tomy çapdan çykdy

11:2410.10.2020
0
4803
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň 12-nji tomy çapdan çykdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýylyň 9 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň 12-nji tomuny tamamlandygyny habar berdi.

Täze neşir diňe bir saglygy goraýyş işgärlerine däl, ähli okyjylar köpçüligine uly sowgat bolar. Milletiň Lideriniň bu ensiklopedik işiniň käbir jiltleri dünýä dilleriniň birnäçesine hem terjime edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň