Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

21:1109.10.2020
0
12028
Türkmenistanyň Prezidenti Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidenti şu gün, 9-njy oktýabrda geçiren Hökümetiň giňişleýin mejlisiniň barşynda  Durdyly Durdylyýewi  işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşatdy. Bu wezipäni wagtlaýyn ýerine ýetirmek şol edaranyň başlygynyň orunbasary Rejep Çarygulyýewiň  üstüne ýüklenildi.

Bu barada “Watan” habarlar gepleşigi (09.10.2020) habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň