Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti «Daýhanbankyň» başlygynyň orunbasaryny çalyşdy

23:3907.10.2020
0
18177
Türkmenistanyň Prezidenti «Daýhanbankyň» başlygynyň orunbasaryny çalyşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Güýçmyrat Berdiýew Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bu wezipede ozal işlän Artykow Yslam Annanurowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, eýeleýän wezipesinden boşadyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň