Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna berk käýinç yglan etdi

23:3807.10.2020
0
6014
Berdimuhamedow wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow Çarymyrat Kakalyýewiçe käýinç yglan edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň