Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Düzediş edaralary boýunça Mary prokuroryny çalyşdy

22:0107.10.2020
0
11375
Türkmenistanyň Prezidenti Düzediş edaralary boýunça Mary prokuroryny çalyşdy

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Mary prokuroryny çalyşdy.

Milletiň Lideriniň gol çeken Permanyna laýyklykda,

2-nji derejeli ýurist Hangeldi Amangeldiýewiç Annabaýew Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Mary prokurory wezipesine bellenildi;

1-nji derejeli ýurist Myratasyl Myratgeldiýewiç Myratgeldiýew, başga işe geçmegi sebäpli, bu wezipeden boşadyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň