Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi topary bölekleýin täzelenildi

23:4803.10.2020
0
6416
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi topary bölekleýin täzelenildi

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 12-nji bendine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama bilen Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň düzümine üýtgetmeleriň girizilmegi bilen baglylykda, onuň düzümi bölekleýin täzelenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň