Soňky habarlar

Arhiw

Futzal: Türkmenistanyň Naýbaşy ligasy dowam etdiriler

15:1801.10.2020
0
2187

7-nji oktýabrda 13-nji tapgyryň çägindäki duşuşyklaryň dördüsi bilen ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň oýunlary ýaýbaňlandyrylar. Toparlaryň 8-siniň gatnaşmagynda 4 aýlawdan ybarat bolan Naýbaşy ligasy şu ýylyň 8-nji noýabryna çenli dowam eder — diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär. 

Ýeri gelende bellesek, häzirki wagta çenli geçirilen 12 tapgyrdan soň 31 utuk toplan “Köpetdag” topary ýaryş tertibinde birinji orny eýeleýär. Ikinji orunda “Migrasiýa” topary ornaşdy. 20 utukdan toplan “Gümrükçi” bilen “Daýhanbank” degişlilikde üçünji, dördünji orunlary eýeleýärler.

“Köpetdag” toparynyň oýunçysy Mülkaman Annagulyýew derwezelere geçiren 22 goly bilen iň köp top geçiren oýunçylaryň arasynda öňdäki orny eýeleýär.

Ikinji gezek geçirilýän Naýbaşy liganyň toparlaryň 8-siniň gatnaşmagynda geçirilýändigini ýatladýarys.

Bellik: duşuşyklaryň hemmesi hem Aşgabat şäherinde geçiriler

T/b TOPARLAR O Ý D U T +/- U
1. KÖPETDAG 12 10 1 1 67-15 +52 31
2. MiIGRASIÝA 12 7 2 3 57-25 +32 23
3. GÜMRÜKÇI 12 6 4 2 50-27 +23 22
4. DAÝHANBANK 12 6 2 4 53-43 +10 20
5. SENAGATBANK 12 6 2 4 54-28 +26 20
6. DEŇIZÇI 12 4 2 6 34-33 +1 14
7. SERHETÇI 12 2 1 9 50-88 -38 7
8. OLIMP 12 0 0 12 22-128 -106 0

Bellik: O-oýun, Ý-ýeňiş, D-deňlik, U-Utyş, T-toparlar, (+/_) -top gatnaşygy; U-utuk

07.10.2020 ý.XIII-tapgyr

Oýun 49 "Olimp" - "Köpetdag" 10:00
Oýun 50 "Serhetçi" - "Deňizçi" 12:00
Oýun 51 "Gümrükçi" - "Daýhanbank" 14:00
Oýun 52 "Migrasiýa" - "Senagatbank" 16:00

08.10.2020 ý.XIV-tapgyr

Oýun 53 "Olimp" - "Senagatbank" 10:00
Oýun 54 "Köpetdag" - "Serhetçi" 12:00
Oýun 55 "Denizçi" - "Gümrükçi" 14:00
Oýun 56 "Daýhanbank" - "Migrasiýa" 16:00
 

10.10.2020 ý.XV-tapgyr

Oýun 57 "Olimp" - "Migrasiýa" 10:00
Oýun 58 "Serhetçi" - "Daýhanbank" 12:00
Oýun 59 "Gümrükçi" - "Senagatbank" 14:00
Oýun 60 "Köpetdag" - "Deňizçi" 16:00

12.10.2020 ý.XVI-tapgyr

Oýun 61 "Deňizçi" - "Olimp" 10:00
Oýun 62 "Senagatbank" - "Serhetçi" 12:00
Oýun 63 "Migrasiýa" - "Gümrükçi" 14:00
Oýun 64 "Daýhanbank" - "Köpetdag" 16:00

13.10.2020.ý XVII-tapgyr

Oýun 65 "Olimp" - "Gümrükçi" 10:00
Oýun 66 "Serhetçi" - "Migrasiýa" 12:00
Oýun 67 "Deňizçi" - "Daýhanbank" 14:00
Oýun 68 "Köpetdag" - "Senagatbank" 16:00

15.10.2020.ý. XVIII-tapgyr

Oýun 69 "Daýhanbank" - "Olimp" 10:00
Oýun 70 "Gümrükçi" - "Serhetçi" 12:00
Oýun 71 "Senagatbank" - "Deňizçi" 14:00
Oýun 72 "Migrasiýa" - "Köpetdag" 16:00

17.10.2020.ý. XIX tapgyr

Oýun 73 "Olimp" - "Serhetçi" 10:00
Oýun 74 "Köpetdag" - "Gümrükçi" 12:00
Oýun 75 "Denizçi" - "Migrasiýa" 14:00
Oýun 76 "Daýhanbank" - "Senagatbank" 16:00

19.10.2020. ý XX tapgyr

Oýun 77 "Senagatbank" - "Olimp" 10:00
Oýun 78 "Serhetçi" - "Köpetdag" 12:00
Oýun 79 "Gümrükçi" - "Denizçi" 14:00
Oýun 80 "Migrasiýa" - "Daýhanbank" 16:00

20.10.2020 ý. XXI-tapgyr

Oýun 81 "Köpetdag" - "Olimp" 10:00
Oýun 82 "Deňizçi" - "Serhetçi" 12:00
Oýun 83 "Daýhanbank" - "Gümrükçi" 14:00
Oýun 84 "Senagatbank" - "Migrasiýa" 16:00

TÜRKMENISTANYŇ NAÝBAŞY FUTZAL LIGASY-2020-niň XI AÝLAWYNYŇ SENENAMASY

30.10.2020 ý.XXII-tapgyr

Oýun 85 "Serhetçi" - "Olimp" 10:00
Oýun 86 "Gümrükçi" - "Köpetdag" 12:00
Oýun 87 "Migrasiýa" - "Deňizçi' 14:00
Oýun 88 "Senagatbank" - "Daýhanbank" 16:00

31.20.2020.ý XXIII-tapgyr

Oýun 89 "Olimp" - "Daýhanbank" 10:00
Oýun 90 "Serhetçi" - "Gümrükçi" 12:00
Oýun 91 "Deňizçi" - "Senagatbank" 14:00
Oýun 92 "Köpetdag" - "Migrasiýa" 16:00

02.11.2020.ý. XXIV-tapgyr 

Oýun 93 "Gümrükçi" - "Olimp" 10:00
Oýun 94 "Migrasiýa" - "Serhetçi" 12:00
Oýun 95 "Daýhanbank" - "Deňizçi" 14:00
Oýun 96 "Senagatbank" - "Köpetdag" 16:00

04.11.2020 ý.XXV-tapgyr

Oýun 97 "Olimp" - "Deňizçi" 10:00
Oýun 98 "Serhetçi" - "Senagatbank" 12:00
Oýun 99 "Gümrükçi" - "Migrasiýa" 14:00
Oýun 100 "Köpetdag" - "Daýhanbank" 16:00

05.11.2020.ý. XXVI-tapgyr

Oýun 101 "Migrasiýa" - "Olimp" 10:00
Oýun 102 "Daýhanbank" - "Serhetçi" 12:00
Oýun 103

 

"Senagatbank" - "Gümrükçi" 14:00
Oýun 104 "Deňizçi" - "Köpetdag" 16:00

07.11.2020.ý.XXVII-tapgyr

Oýun 105 "Olimp" - "Köpetdag" 10:00
Oýun 106 "Serhetçi" - "Deňizçi" 12:00
Oýun 107 "Gümrükçi" - "Daýhanbank" 14:00
Oýun 108 "Migrasiýa" - "Senagatbank" 16:00

08.11.2020 ý. XXVIII-tapgyr

Oýun 109 "Olimp" - "Senagatbank" 10:00
Oýun 110 "Köpetdag" - "Serhetçi" 12:00
Oýun 111 "Deňizçi" - "Gümrükçi" 14:00
Oýun 112 "Daýhanbank" - "Migrasiýa" 16:00

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň