Şu gün BMG biodürlüligi gorap saklamak boýunça bütindünýä sammitini geçirdi

15:2230.09.2020
0
489
Şu gün BMG biodürlüligi gorap saklamak boýunça bütindünýä sammitini geçirdi

Şu gün Birleşen milletler guramasy Biodürlüligi gorap saklamaklyk boýunça bütindünýä sammitini geçirdi. BMG-e bu sammitde bütindünýä jemgyýetçiligini geljek nesiller üçin tebigaty goramak saklamaga çagyrdy we bu meseläni yza süýşürmegiň wagtynyň ýokdugyny aýtdy. 

Bilermenler tarapyndan ýakyn geljekde ösümlikleriň we haýwanlaryň takmynan bir million görnüşiniň ýer ýüzünden ýok bolup gitjekdigi öňe sürülýär. Hut şu nukdaýnazara esaslanyp, BMG-e şu günki sammitde dünýä liderleri bilen bilelikde planetamyzyň garaşly ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak borjuny tassyklady.
 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň