Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow we Makarow Aşgabatda geçiriljek halkara sport ýaryşlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

22:0327.09.2020
0
2677
Berdimuhamedow we Makarow Aşgabatda geçiriljek halkara sport ýaryşlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ARETI halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowyň arasynda bolan duşuşygyň barşynda sport ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek, şol sanda 2021-nji ýylda ýurdumyzda trek welosporty boýunça dünýä çempionatyny, 2026-njy ýylda bolsa şosse welosporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmek meseleleri hem ara alyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň barşynda sport ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek, şol sanda 2021-nji ýylda ýurdumyzda trek welosporty boýunça dünýä çempionatyny, 2026-njy ýylda bolsa şosse welosporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmek meseleleri hem ara alyp maslahatlaşyldy.

Şunuň bilen baglylykda, Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komitetiniň agzasy hökmünde myhman ýaryşlaryň üstünlikli guralmagy üçin hemmetaraplaýyn goldaw beriljekdigini aýdyp, dünýä çempionatynyň ýokary derejede geçiriljekdigine hem-de ýatda galyjy boljakdygyna ynam bildirdi.    

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň