Kumanyň ornuna Frank de Bur

18:2024.09.2020
0
550
Kumanyň ornuna Frank de Bur

Niderlandlaryň ýygyndysynyň ozalky tälimçisi Ronald Kuman wezipesinden aýrylyp, “Barselona” bilen şertnama baglaşypdy. Ýurduň futbol federasiýasy onuň ornuna ozalky futbolçylardan Frank de Bury wezipä belledi. 50 ýaşly tälimçi 2 ýyllyk şertnama baglaşdy. Tälimçilige “Aýaksda” başlan Frank de Bur amsterdamlylar bilen yzly-yzyna 4 ýyl çempionlyk gazandy. Ondan soň, “Inter”, “Kristal Palas”, “Atlanta Ýunaýted” ýaly klublarda işlän Frank de Bur futbolçylyk ýyllarynyň aglabasyny “Aýaks” we “Barselonada” geçirdi.  

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň