Zyýanly ýüklemeleriň öňüni almak üçin “Google Chrome”-a täze funksiýa goşular

09:2524.09.2020
0
386
Zyýanly ýüklemeleriň öňüni almak üçin “Google Chrome”-a täze funksiýa goşular

Ulanyjylary zyýanly programma üpjünçiliginden goramak üçin “Google” şereketi 2019-njy ýylda Öňdebaryjy Gorag Maksatnamasyny “Chrome”-a goşdy. Bir ýyldan soň, kompaniýa brauzeriň howpsuzlygyny has-da ýokarlandyrmak üçin döredilen brauzer üçin täze bir funksiýa yglan etdi.  Bu funksiýa gutaransoň, ulanyjylar islendik şübheli faýly ýüklemezden ozal “Google” şereketiniň bulut hyzmatyna iberip bilerler.

Bu “bulut” hyzmatynda faýl “Howpsuz brauzer” programmasy arkaly gözden geçiriler. Haýsydyr bir howply zyýanly programma üpjünçiligi ýüze çykarylsa, faýly ýükläp almak ýatyrylar. Kompaniýanyň pikiriçe, faýly bulut hyzmaty arkaly skanirlemek köp wagt almaz. Şeýle-de bolsa, ulanyjylar isleseler bu barlagy etmek islemezler. Kompaniýa bu täze howpsuzlyk funksiýasynyň haçan elýeterli boljakdygyny ýakynda mälim eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň