30-njy sentýabrda “Google TV” media pleýeri we täze “Google Chromecast” täze “Pixel” smartfonlary bilen bilelikde görkeziler

22:0219.09.2020
0
632
30-njy sentýabrda “Google TV” media pleýeri we täze “Google Chromecast” täze “Pixel” smartfonlary bilen bilelikde görkeziler

 “Google TV” media pleýeri bilen täze “Google Chromecast” 30-njy sentýabrda täze “Pixel” smartfonlary bilen bilelikde görkeziler. Öňki modellerden tapawutlylykda, täze media pleýeri bolan “Android TV”-iň özeninde doly hukukly guty bolar. Dogry, “Android TV”-ni “Google TV” diýip üýtgedip bolar, ýöne bu eýýäm ujypsyz aýratynlykdyr.

Täze suratlardan görnüşi ýaly, telewizoryň HDMI portuna göni birikmek üçin niýetlenilen enjam gysga kabel bilen kiçijik görnüşde bolar. Pult hem gaty ykjam bolar, ýöne sesini sazlamak üçin “YouTube” başlangyç düwmesini, “Netflix” başlangyç düwmesini, ses kömekçi jaň düwmesini, hatda smartfon ýaly gapdal düwmelerini hem görüp bilersiňiz.

Enjamyň merkezinde 2 GB RAM bilen doldurylan “SoC AMLogic S905X2” ýerleşýär. Soňky maglumatlara görä,  enjam saýlamak üçin, ak, gülgüne we gök ýaly üç reňkde bolar
 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň