Soňky habarlar

Arhiw

Ukrainalylar pasportyň ýerine smartfon ulanarlar

10:3518.09.2020
0
506
Ukrainalylar pasportyň ýerine smartfon ulanarlar

Ukrainanyň Ministrler Kabineti “Diýa” taslamasynyň çäginde elektron pasportly içerki uçuşlara rugsat berýän kanun taslamasyny tassyklady.

Bu kararyň Ukrainanyň mejlisi tarapyndan goldanylmagyna garaşylýar.

Karara görä, ukrainler elektron pasportyny görkezip, Ukrainanyň içinde uçar bilen syýahat edip bilerler. Adaty pasportlaryň ýerine "Diýa" programmasyna ýüklenen resminamalaryň sanly görnüşini ulanmak mümkin bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň