Soňky habarlar

Arhiw

Feýsbuk Messengere “bilelikde yzarlamak” funksiýasyny goşar

17:0015.09.2020
0
282
Feýsbuk  Messengere “bilelikde yzarlamak” funksiýasyny goşar

Bu  funksiýa bilen wideo gepleşiklerinde islendik mazmuny, şeýle hem filmi bilelikde we şol bir wagtda tomaşa edip bolýar.

Käbir adamlar muňa täzelik bar bolan "yzarlaýyş partiýasy" funksiýasy bilen deňdir öýdýärler. Gynansagam, täze funksiýa “YouTube”-de we beýleki platformalarda suratlary goldamaýar. Bu diňe ulanyjylaryň ýükleýän wideolary üçin nazarda tutulandyr.

Täze funksiýa ýakyn hepdelerde Feýsbuk Messengerde peýda bolup başlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň