Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda girizilen içerki uçuşlar üçin kepilnama düzgüni SMS arkaly hem habar berildi

20:5008.08.2020
1
89380
Türkmenistanda girizilen içerki uçuşlar üçin kepilnama düzgüni SMS arkaly hem habar berildi

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanda pnewmoniýanyň öňüni almak maksady bilen, içerki uçuşlarda goşmaça çäreler güýçlendirildi. Bu çärelere laýyklykda, uçuşa isleg bildirýän raýatlardan COVID-19-yň ýokdugy barada lukmançylyk kepilnamasy talap ediler.

Türkmenistanyň raýatlaryna bu barada «Altyn asyr» mobil operatory tarapyndan hem goşmaça SMS habarnanasy bilen habar berildi. Onda şeýle diýilýär:

«Gadyrly ýolagçylar!

2020-nji ýylyň 10-njy awgustyndan başlap, Aşgabat şäheriniň halkara howa menziline gelýän adamlar üçin saglyk kepilnamasy düzgüniniň giriziljekdigini habar berýäris. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan berlen 72 sagatlyk ýöreýän kepilnamasy bolmadyk adamlara uçara mümmäge rugsat berilmez».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
DurdYMERET ( 11/08/2020 )

Какой номер этой справки ребята? Кто знает? Ну естьже 177и 170чтоли может кто небут знает

12