“Kapitan Marwel – 2”-niň režissýory belli boldy

18:3606.08.2020
0
499
“Kapitan Marwel – 2”-niň režissýory belli boldy

Kino muşdaklarynyň söýgüli filmlerinden, "Marweliň" hyýaly gahrymanlaryndan, zenan gahryman “Kapitan Marwel” (Captain Marvel) filminiň 2-njisiniň režissýory belli boldy. Baş keşbinde oskarly aktrisa Bri Larsonyň çykyş edýän kinosyna Nia DaKosta režissýorlyk eder. 30 ýaşly režissýor “Little Woods” filmi bilen meşhurlyk gazanypdy. “Kapitan Marwel – 2” filminiň ssenarisini Megan MakDonnel ýazar. Häzirki wagtda filmde Kapitan Marweliň otrisatel keşpdemi ýa-da täze eýýamyň lideri boljakdygy barada jedeller dowam edýär. Filmi 2022-nji ýylda ekranlara çykarmak meýilleşdirilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň