Soňky habarlar

Arhiw

Öýden AŞTU hyzmatlaryna birikmek

21:1926.07.2020
0
42955
Öýden AŞTU hyzmatlaryna birikmek

Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (AŞTU) müşderilerine hödürlenýän hyzmatlaryň hilini we elýeterliligini ýokarlandyrmak maksady bilen täze hyzmatlary ýola goýýar.

Indi ulanyjylara (AŞTU) internet we IPTV hyzmatlaryny telefon belgilerine birikdirmek üçin şahamçalara (AŞTU) ýüz tutmak zerurlygy ýok, ýagny, “my.agts.tv” web sahypasynda her ulanyjy şahsy hasabyndan islendik hyzmata birigip bilýär. Baglanan hyzmat üçin işe gelen hünärmen hyzmaty ulanmak üçin zerur şertnama getirer we şol ýere gol çeker. Näsazlyk ýa-da şikaýat ýüze çykan halatynda şahsy hasabyňyzda ýerleşýän kömek merkezine ýüz tutup, habarlaşyp bilersiňiz.

Tehniki topar görkezilen penjireden belgiňize birikdirilen hyzmatda näsazlyk barlygy barada habar bereniňizden gysga wagtdan soň habarlaşar.

iOS we Android enjamlary üçin ýokardaky hyzmatlary gysga wagtda elýeterli etmek üçin tehniki işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, ýakyn günlerde aýratyn otagda we ykjam programmalarda telefon hyzmatlaryny dolandyrmak mümkinçiligi döredildi. Bu hyzmat bilen ulanyjylar uzak aralyk jaňlaryny (8 we 10 hyzmat) telefon belgilerine birikdirip bilerler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň