“Opel” logosyny täzeledi

21:3611.07.2020
0
913
“Opel” logosyny täzeledi

“Opel” kompaniýasy geçen aýyň ahyrynda tanyşdyran “Mokka” elektrokarynda we ondan soňky modellerinde täze logosyny ulanar. Täze logonyň brendiň ähli modellerinde ulanyljakdygy mälim edildi. Nemes brendiniň täze modeli “Mokka”-da “Opel Vizor” we “Pure Panel” tehnologiýalary ulanylar. Täze “Mokka”-nyň yz tarapynda ýerleşdirilen “Opel” ýazgysy logonyň aşagynda ýerleşdirilipdir. Kompaniýanyň dizaýndan jogapkär işgäri Mark Adams logonyň daşky halkasynyň has inçe owadan we göze gelüwlidigini aýtdy. Nemes kompaniýasy 1963-nji ýyldan bäri ähli modellerinde halkanyň içinde ýyldyrym şekilli logosyny ulanýar. Bu logo ýyllaryň dowamynda azda-kände üýtgedildi. 2000-nji ýyldan soňra logo has galyňlaşdyrylyp, 3D görnüşe getirildi. 2016-njy ýyldan soň çykan maşynlarda has özüne çekiji hrom logo ýerleşdirilip başlandy. 2017-nji tomsundan başlap, has tekiz logo ulanylyp başlandy. “Mokka” modeliniň indiki ýyl satuwa çykaryljakdygy mälim edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň