Arhiw

AFK-nyň kubogy ― 2020-niň galan duşuşyklary güýzde merkezleşdirilen görnüşde geçiriler

21:1709.07.2020
0
2913
AFK-nyň kubogy ― 2020-niň galan duşuşyklary güýzde merkezleşdirilen görnüşde geçiriler

Özüne agza bolup durýan assosiasiýalaryň, ligalaryň we klublaryň wekilleri bilen bolan maslahatdan soňra Aziýanyň Futbol konfederasiýasy milli ýygyndylaryň we klublaryň arasynda futbol we futzal boýunça 2020-nji ýylda geçirilmeli duşuşyklaryň meýilnamasyny işläp taýýarlady.

Şol meýilnama laýyklykda, ýurdumyzyň futbol boýunça çempiony «Altyn asyr» AFK-nyň kubogynyň Merkezi zolagynda Täjigistanyň «Istikloly» we «Hujandy», Gyrgyzystanyň «Dordoýy» bilen duşuşyklaryny şu ýylyň 20-nji oktýabry ― 4-nji noýabry aralygynda bir şäherde geçiriler.

Merkezi zolakdaky duşuşyklaryň haýsy şäherde geçiriljekdigi biraz soňra belli ediler. Ýöne Täjigistanyň Futbol federasiýasy eýýäm Duşenbe şäherinde geçirmegi teklip etdi. 

Toparçalaýyn tapgyryň ýeňijisi 24 ― 25-nji noýabr günlerinde geçiriljek Interzolagyň ýarym final duşuşygyna gatnaşar. Interzolagyň finaly bolsa 2-nji dekabrda geçiriler. Ýaryşyň final duşuşygyny 12-nji dekabrda geçirmek meýilleşdirilýär.

AFK-nyň kubogy ― 2020-niň Merkezi zolagynda geçiriljek toparçalaýyn duşuşyklaryň seneleri:

1-nji tapgyr

11-nji mart

«Istiklol»  (Täjigistan) – «Hujand» (Täjigistan) - 2:0

20-nji oktýabr (sişenbe)

 «Dordoý» (Gyrgyzystan) – «Altyn asyr» (Türkmenistan)

 2-nji tapgyr

 23-nji oktýabr (anna)

«Hujand» (Täjigistan) – «Dordoý» (Gyrgyzystan)

«Altyn asyr» (Türkmenistan)  – «Istiklol» (Täjigistan)

 3-nji tapgyr

 26-njy oktýabr (duşenbe)

«Hujand» (Täjigistan) – «Altyn asyr» (Türkmenistan)  

«Istiklol»  (Täjigistan) – «Dordoý» (Gyrgyzystan)

4-nji tapgyr

29-njy oktýabr (anna)

«Altyn asyr» (Türkmenistan) – «Hujand» (Täjigistan)

«Dordoý» (Gyrgyzystan) – «Istiklol»  (Täjigistan)

5-nji tapgyr

1-nji noýabr (ýekşenbe)

«Hujand» (Täjigistan) – «Istiklol»  (Täjigistan)

«Altyn asyr» (Türkmenistan») – «Dordoý» (Gyrgyzystan)

 6-njy tapgyr

4-nji noýabr (anna)

«Istiklol»  (Täjigistan) – «Altyn asyr» (Türkmenistan»)

«Dordoý» (Gyrgyzystan) – «Hujand» (Täjigistan).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň