Balkan welaýatynda haryt dolanyşygynyň hususy eýeçilikdäki depgini 20 göterimden hem artdy

15:2908.07.2020
0
324
Balkan welaýatynda haryt dolanyşygynyň hususy eýeçilikdäki depgini 20 göterimden hem artdy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Balkan welaýatyndaky hususy kärhanalarynda ýylyň birinji ýarymyndaky meýilnamalar doly berjaý edildi ― diýip, «Türkmenistan» gazeti ýazýar.

Ýylyň geçen hasabat döwründe tutuş welaýat boýunça öndürilen 7 milliard 430 million manatlykdan hem köp senagat önümleriniň deň ýaryndan hem köpüsiniň hususy eýeçilige degişlidigi munuň aýdyň kepilidir. Gürrüňi edilýän alty aýda bölekleýin satuwyň haryt dolanyşygynyň hususy eýeçilikdäki ösüş depginini 20 göterimden hem köp artdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň