Klasyndan birinji

18:1404.07.2020
0
612
Klasyndan birinji

“Dodge” kompaniýasy dünýäniň iň ýokary tizlikli sedan ulagyny tanyşdyrdy. “Charger SRT Hellcat Redeye” atly ulagyň 6,2 litrlik hereketlendirijisi bolup, kuwwaty 797 at güýjüne ýetýär. Ulagyň 0-100 tizlige ýetmegi üçin 3-3,5 sekundyň ýeterlik boljakdygy aýdylýar. Ýokary tizligi 326 km/sagat bolan ulag üçin şu ýylyň ahyrynda sargytlar kabul edilip başlanar. Ilkinji nobatda amerikan bazaryna hödürlenjek ulaglar indiki ýylyň birinji çärýeginde müşderilere ýetiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň