Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti «Sport» teleýaýlymyna täze ýolbaşçy belledi

21:4104.06.2020
0
4298
Türkmenistanyň Prezidenti «Sport» teleýaýlymyna täze ýolbaşçy belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Saparguly Muhammetgurbanowiç Öwezberdiýew Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Sport» teleýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Annamyrat Çaryýewiç Geldyýew bu  teleýaýlymyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.

2-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Babaýew Rasul Dörtgulyýewiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Sport» teleýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadylyp, bu wezipe Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, bu teleýaýlymyň baş redaktory Annamyrat Çaryýewiç Geldyýewiň üstüne ýüklenilipdi

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň