Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti «Sport» teleýaýlymynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

22:5302.06.2020
1
15471
Türkmenistanyň Prezidenti «Sport» teleýaýlymynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Babaýew Rasul Dörtgulyýewiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Sport» teleýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, bu wezipäni ýerine ýetirmek teleýaýlymyň baş redaktory Annamyrat Çaryýewiç Geldyýewiň üstüne ýüklenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň