Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi saýty işläp başlady

21:3128.05.2020
0
2358
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi saýty işläp başlady

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web-saýty işläp başlady. Saýta www.education.gov.tm salgysy bilen girmek mümkindir.

Täze saýt baş sahypadan we içki sahypalaryň altysyndan ybarat. Baş sahypada iň täze habarlar, bilim bilen bagly ýetip gelýän çärelerdir dabaralar we fotoreportažlaryň bir bölegi görkezilýär. 

Şeýle hem saýtda «Ministrlik», «Çäreler», «Resminamalar», «Metbugat gullugy», «Raýatlaryň ýüzü tutmalary» we «Habarlaşmak üçin» sahypalary hyzmat edýär. Bu sahypalaryň her biri içki bölümlere bölünip, okyjylary baý maglumatlar bilen üpjün edýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň