Arhiw

Türkmenistanda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy kabul edildi

23:4922.05.2020
0
3136
Türkmenistanda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy kabul edildi

Türkmenistanda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek, körpelere bilim we terbiýe bermegiň hilini ýokarlandyrmak, olaryň irki ýaşdan başlap, beden, akyl we ruhy-ahlak taýdan sazlaşykly ösüşini we mekdebe taýýarlygyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy hem-de şu maksatnamany durmuşa geçirmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň