Darganatada täze ýangyç guýujy beket işe girizildi

18:2212.05.2020
0
2354
Darganatada täze ýangyç guýujy beket işe girizildi

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda täze ýangyç bekedi işe girizildi. Ol bir gije-gündizde 750 ulaga hyzmat eder.

Täze beket Türkmenabat ― Gazojak awoulag ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Onda awtoulaglara ýangyç guýmak, olara hyzmat etmek we sürüjileriň dynç almagy üçin döwrebap mümkinçilikleriň ählisi döredilipdir.

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky gurluşyk-gurnama bölümi tarapyndan geçen ýylyň dekabrynda Çärjew etrabynda hem täze bekediň işe girizilendigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň