Soňky habarlar

Arhiw

«Rysgal» bankyň internet-banking hyzmatynyň köne görnüşi 15-nji maýa çenli işlär

14:4301.05.2020
0
4177
«Rysgal» bankyň internet-banking hyzmatynyň köne görnüşi 15-nji maýa çenli işlär

«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky eýýäm maý aýynyň başynda internet-banking hyzmatyna üýtgeşmeleri girizendigini habar beripdi. Bank hyzmatyň köne nusgasynyň şu ýylyň 15-nji maýyna çenli işlejekdigini ýatladýar.

Hyzmatyň täze görnüşi bilen bankyň resmi saýtyndan ýa-da 96-46-96 belgili telefon arkaly tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň