Pakistanyň Milli bankynyň Aşgabatdaky bölümi nagt däl töleg hyzmatlaryny hödürleýär

12:2122.04.2020
0
5550
Pakistanyň Milli bankynyň Aşgabatdaky bölümi nagt däl töleg hyzmatlaryny hödürleýär

Pakistanyň Milli bankynyň Aşgabatdaky bölümi ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk pudagyna we wekillerine nagt däl töleg boýunça bank hyzmatlaryny hödürleýär:

  • müşderi hasaplarynyň arasynda serişdeleri geçirmek;
  • Türkmenistanyň banklarynyň arasynda tölegiň geçirilmegi;
  • "MASTER" we "VISA" elektron töleg kartalaryny doldurmak;
  • daşary ýurtly talyplar üçin okuw tölegi;
  • daşary ýurtda bejergi üçin töleg;
  • Türkmenistanyň raýatlarynyň aýlyk haklaryny daşary ýurt walýutasynda (ABŞ dollary) Türkmenistanyň beýleki karz edaralarynda açylan plastik kartlara geçirmek;
  • we beýleki bank hyzmatlary.

Habarlaşmak üçin salgy: Aşgabat ş., N.Gullaýew köç., 33-nji jaý

Telefon: 22-14-91.

E-poçta: nbpturkmen@gmail.com.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň