Soňky habarlar

Arhiw

«Ak Tam Bazaryna» girip görenleriň sany 100 müňe ýetdi

20:1610.04.2020
0
5432
«Ak Tam Bazaryna» girip görenleriň sany 100 müňe ýetdi

«Ak Tam Bazary» onlaýn söwda platformasy öz işine ýaňy-ýakynda başlan taslama. Şeýle-de bolsa, oýlanyşykly öňe sürülýän iş usulynyň we toparyň döredijilikli işiniň netijesinde ondan peýdalanýanlaryň sany günsaýyn artýar.

Häzirki wagtda oňa girýänleriň sany rekkord derejä ýetdi. Çünki döredileninden bäri onda ýerleşdirilen maglumatlar 100 müň gezek görüldi.

Hyzmatlaryň we harytlaryň uly toplumyny özünde jemleýän «Ak Tam Bazarynda» 170 dükanyň bardygyny ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň