Onlaýn sergi taýýarlandy

19:4704.04.2020
0
413
Onlaýn sergi taýýarlandy

Germaniýanyň “Volkswagen” kompaniýasy täze ulaglaryny onlaýn görnüşde tanyşdyrdy. Ulaglar mart aýynyň başynda Ženewadaky sergide görkezilmelidi. Emma koronawirus sebäpli yza süýşürilipdi. Kompaniýa sergi zalynyň hyýaly (wirtual) görnüşini taýýarlady. Hyýaly pawilonlarda “ID.3”, “Volkswagen Golf 8” seriýasy (GTI, GTD we GTE” modelleri görkezilýär. Ses we ýagtylyklar bilen bezelen pawilonlary şu salgydan görüp bilersiňiz:

https://www.volkswagen.de/de/specials/geneva-2020.html?utm

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň