Soňky habarlar

Arhiw

Hökümet mejlisi: Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Türkmenistanda welosipedli ýörişler geçiriler

18:5004.04.2020
0
773
Hökümet mejlisi: Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Türkmenistanda welosipedli ýörişler geçiriler

7-nji aprelde belleniljek Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Türkmenistanda köpçülikleýin çäreler geçiriler. Şolaryň bir bölümi hem paýtgagtda we ýurduň sebitlerinde geçiriljek welosipedli ýöriş bolar.

Bular barada milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow 3-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerine degişli tabşyryklary berdi.

Bütindünýä saglyk güni Türkmenistanda her ýyl hem uly dabaralar bilen bellenilýär. Şol gün sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz edýän we bu ýörelgäniň ilat arasynda durmuşa geçirilýändigini görkezýän çäreleriň birnäçesi gurnalýar. Bu şanly sene şu hem şeýle çärelere beslener.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň