Telekeçileriň mekdebi Aşgabatda gysga wagtlaýyn okuwlaryň başlanýandygyny habar berýär

12:1701.04.2020
0
7743
Telekeçileriň mekdebi Aşgabatda gysga wagtlaýyn okuwlaryň başlanýandygyny habar berýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň «Telekeçilik mekdebi» aşakdaky hünärler boýunça gysga wagtlyk kabul edilýändigini habar berýär

  • Kadr işlerini dolandyrmak we arhiw işi 
  • Kompýuter sowatlylygy, I, II, III derejeler 
  • AwtoCAD we 3D Max programmalarynyň esaslary 
  • 1C derejeli buhgalter hasabatlary.

Gysga möhletli okuwlar Aşgabat şäheriniň Türkmenbaşy şaýolynyň 81-nji jaýynyň ýerzemin gatynda geçilýär. Okuwy tamamlananlara ýörite güwänamalar berilýär. Goşmaça maglumat üçin telefon belgileri:  22-74-38, 22-74-30.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň