Türkmenistandaky rus raýatlarynyň wizasy degişli ilçihana tarapyndan seljerilýär

19:3530.03.2020
0
5824
Türkmenistandaky rus raýatlarynyň wizasy degişli ilçihana tarapyndan seljerilýär

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Türkmenistanyň çäginde wagtlaýynça ýaşaýan ähli rus raýatlaryny öz ýagdaýlary barada ilçihana ruscons-ashgabad@mid.ru elektron poçtasy ýa-da + 993- 61-98-11-68 belgisi arkaly gyssagly habar bermäge çagyrýar. .
Bu çäreler ýurduň migrasiýa düzgüniniň bozulmazlygy üçin zerurdyr.
Bellenen nusgadaky sowalnamany ilçihananyň resmi web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz .

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň