Arhiw

Russiýada karonawirusa garşy derman öndürildi

21:5028.03.2020
0
14505
Russiýada karonawirusa garşy derman öndürildi

Russiýada karonawirus ýokaşan hassalary bejerýän bir derman öndürildi – diýip, news.mail.ru  TASS habarlar gullugyna salgylanyp, habar berýär.

"Meflohim" serişdesi karonawirusyň düzüminiň sitopatiki täsirini bökdäp biler, şeýle hem wirus sebäpli ýüze çykýan çişme täsiriniň işjeňleşmegini öňüni alyp biler” diýip, Russiýanyň Federal lukmançylyk we biologiýa gullugynyň (FMBA) başlygy Weronika Skwortsowa aýdýar.

Derman Hytaýda we Fransiýada karonawirus ýokançlygyny bejermek tejribesine esaslanylyp işlenip düzüldi.

Hünärmenleriň bellemeklerine görä, täze döredilen derman karonawirus ýokaşan näsaglar üçin netijeli bejergini üpjün eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň