Soňky habarlar

Arhiw

Elektrik energiýasy bilen işleýän uçar

18:3428.03.2020
0
394
Elektrik energiýasy bilen işleýän uçar

NASA dolulygyna elektrik energiýasy bilen işleýän we az ses çykarýan uçary barada maglumat berdi. “X-57 Maxwell” atly uçary mundan soňky öndüriljek howa gämileri üçin täze ülňüleriň kesgitlenmeginde hem peýdalanylar. Innowatiw uçaryň energiýany has netijeli peýdalanýandygy mälim edildi. Suraty ýaýradylan howa gämisinde 12 sany hereketlendiriji bar. 4 orunlyk uçaryň daşky gabarasynyň we ganatlarynyň aerodinamika babatda gowulandyrylandygy we litiý-ion batareýalydygy aýdyldy. Täze howa gämisini işläp taýýarlamaga inženerler, pilotlar, dizaýnerler we beýleki onlarça hünürmen gatnaşdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň