Soňky habarlar

Arhiw

Halkara zenanlar güni mynasybetli 8-nji martdaky dynç güni 9-njy marta – duşenbe gününe geçirildi

21:2506.03.2020
0
5456
Halkara zenanlar güni mynasybetli 8-nji martdaky dynç güni 9-njy marta – duşenbe gününe geçirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, Halkara zenanlar gününi dabaraly belläp geçmek we oňat dynç almak üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, 2020-nji ýylyň 8-nji martyndaky dynç güni 9-njy marta — duşenbe gününe geçirmeli.
Bu barada TDH agentligi habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň