Soňky habarlar

Arhiw

«Şagadam» Türkiýede Belarusyň «Torpedo» we «Şahtýor» toparlary bilen ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirer

21:0110.02.2020
0
4177
«Şagadam» Türkiýede Belarusyň «Torpedo» we «Şahtýor» toparlary bilen ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirer

Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadam» futbol topary täze möwsüme taýýarlyk işlerini Türkiýede dowam etdirer. Bu ýerde topar ýoldaşlyk duşuşyklarynyň birnäçesini meýilleşdirýär.

«Pressbol» neşiriniň ýazmagyna görä, «Şagadam» 21-nji fewralda Belarus Respublikasynyň «Şahtýor» topary bilen duşuşar. Ildeşlerimiziň 25-nji fewraldaky garşydaşy bolsa ýene-de şol döwletiň Žodino şäheriniň «Torpedo-BelAZ» topary bolar.

«Şagadamyň» garşydaşlarynyň ikisi hem Belarus çempionatynyň iň ýokarky dwizionynda ýaryşýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň