Soňky habarlar

Arhiw

Russiýadan Türkmenistana 18 müň Täze ýyl arçalary ugradyldy

19:3003.12.2019
0
10330
Russiýadan Türkmenistana 18 müň Täze ýyl arçalary ugradyldy

Russiýa Federasiýasynyň Perm ülkesinden Türkmenistana Täze ýyl arçalary ugradyldy ― diýip, «Rossiýskaýa gazeta» ýazýar. Habarda aýdylyşy ýaly, ýerli telekeçi baýramçylyk üçin Türkmenistana 18 müň arça agajyny ugratdy. Boýy 3,5 metre çenli ýetýän arçalar ýük ulaglary arkaly getirilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň