«Türkmenportalyň» bäsleşigi dowam edýär

17:2802.12.2019
0
5984
«Türkmenportalyň» bäsleşigi dowam edýär

«Türkmenportal» saýty tarapyndan yglan edilen bäsleşigiň dowam edýändigini ýatladýarys!

Bäsleşik birnäçe şertden ybarat. Ilkinjisi «Turkmenportalyň» akkauntyna agza bolmak. Soňra bäsleşik hakyndaky wideoposta laýk goýmak. Wideobildirişiň teswirlerindäki üç dostuňyzy bellemek we şahsy hasabyňyzda bu bildirişi paýlaşmak.

Teswirler 7-nji dekabr güni sagt 22:00-a çenli kabul edilýär. 8-nji dekabrda 17:00-da bolsa, bäsleşigiň jemleri hakyndaky göni ýaýlymymyz başlar.

Randomaýzer arkaly kesgitlenjek ýeňijilerimize gymmat bahaly sowgatlar garaşýar.

Bäsleşigiň baýraklary «Türkmenportalyň» hyzmatdaşlary bolan Saraý Söwda programmasy, Goshmak.com internet dükany, Owadan Tourism, Bossan Outdoor, «Динамика» fitnes kluby, Attar Collection we Sungat Store tarapyndan goýuldy. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň