Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri, Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygyna käýinç yglan edildi

23:1715.11.2019
0
8515
Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri, Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygyna käýinç yglan edildi

15-nji noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri, Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Sylabowa käýinç yglan etdi. Bu barada TDH habar berýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň