Türkmenistanyň Prezidenti adalat ministrine berk käýinç yglan etdi

23:0608.11.2019
0
14937
Türkmenistanyň Prezidenti adalat ministrine berk käýinç yglan etdi

8-nji noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine  ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin adalat ministri B.Muhamedowa berk käýinç yglan etmek hakyndaky Buýruga gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň