Türkmen-täjik hökümetara toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

22:4030.10.2019
0
3355
Türkmen-täjik hökümetara toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň