Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyry: Liwan Şri-Lankany uly hasap bilen ýeňdi

22:1015.10.2019
0
2467
Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyry: Liwan Şri-Lankany uly hasap bilen ýeňdi

Şu gün Liwanyň futbol boýunça milli ýygyndysy myhmançylykda Şri-Lankanyň futbolçylaryny 3:0 hasabynda ýeňdiler. Dünýä çempionaty ― 2022-niň Aziýa boýunça ikinji saýlama tapgyrynyň çägindäki bu duşuşyk Kolombo şäherindäki «Reýskors» stadionynda geçirildi.

Duşuşykda pökgüleri 15-nji minutda 11 metrlik jerime urgusyndan Hassan Maatuk, 16-njy minutda ýene-de 11 metrlik jerime urgusyndan we 81-nji minutda Hilal El-Helwe geçirdi.

«H» toparçadaky beýleki duşuşykda KHDR bilen Koreýa Respublikasy 0:0 hasabyndaky deňlik bilen oýnadylar. Saýlama duşuşyklarynyň dördünji tapgyrynda türkmen futbolçylary bolsa Kuweýtiň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdiler.

Dört tapgyrdan soň iki hem 7 utuk bilen KHDR we Koreýa Respublikasy ýaryş tertibiniň başyny çekýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň