Soňky habarlar

Arhiw

Fotoreportaž: Türkmenistanyň baş drama teatrynda sahnalaşdyrylan «Dutaryň owazy» atly täze sahna eseri

15:1001.09.2019
0
10161
Fotoreportaž: Türkmenistanyň baş drama teatrynda sahnalaşdyrylan «Dutaryň owazy» atly täze sahna eseri
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň